TẤM GRAPHITE CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO

Chịu nhiệt độ 2500 oC.Bôi trơn con lăn, trụ đỡ lò quay xi măng

THÔNG TIN CHI TIẾT