GRAPHITE LÀM KÍN

Vật liệu: Than chì/graphite tinh kiết. Làm kín trong môi trường khô, khí, nước, nhiệt độ cao.

THÔNG TIN CHI TIẾT